AMNİYOSENTEZ NEDİR?

Amniyosentez, amniyotik sıvı örneğinin bir enjektörle transabdominal olarak alınması işlemidir. Amniyotik sıvı, fetal kökenli hücreleri içerir. Amniyosentez işlemi öncesinde, gebelik yaşı (fetal biparietal çap ve femur uzunluğu ölçülerek), fetusun sayısı, fetal yapının normal olup olmadığı, fetus ve plasenta pozisyonuna göre en uygun iğne girişi yerinin saptanması için ultrasonografi yapılır. Amniyosentez, son adet tarihine göre 16-18. gebelik haftasında uygulanır.