Yapılanma

 

Prof.Dr. Dilek AKTAŞ
Sorumlu Hekim ve Mesul Müdür
 
 

Fidan Kuşçu
Biyolog

Senem Noyan
Biyolog
 

Esra Kaya
Sekreter