KANSER NEDİR?

1.    Kanser genetik bir hastalıktır. Kanserin sporadik olarak tek bir bireyde veya herediter özellik göstererek bir ailenin birden fazla bireyinde izlenmesine bakılmaksızın, kanser genetik bir hastalıktır.

2.    Kanserin başlangıcında farklı gruplarda genlerin yer aldığı bilinmektedir. Bu genler;

  • Hücre proliferasyonunda sinyal iletiminde yer alan proteinleri,
  • Kontakt inhibisyonda oluşumunda yer alan hücre komponentlerini,
  • Mitotik siklus regülatörlerinin,
  • Programlanmış hücre ölüm komponentlerini,
  • Mutasyonların tanımlanması ve tamirinden sorumlu olan proteinleri kodlayan genlerdir.

3.    Kanser oluşumundan sorumlu farklı tipte mutasyonlar vardır. Bu mutasyonlar:

  • Bir proto-onkogenin, bir allelinin fonksiyon-kazandıran mutasyonla aktivasyonu,
  • Bir tümör süpressör genin, bir allelinin dominant negatif mutasyonu veya her iki allelinin fonksiyon kaybı,
  • Genlerin yanlış eksprese olmasına veya yeni bir fonksiyonel özellik kazanmasına neden olan kromozomal translokasyonlardır.

4.    Kanser gelişimi başladığında, sitogenetik yapının korunmasında ve DNA’da oluşabilecek hasarı tamirden sorumlu hücresel mekanizmaları kodlayan genlerin mutasyonu ya da epigenetik sessizliği şeklinde ilave genetik olayların etkisiyle yaygınlaşmaya devam eder.