KORDOSENTEZ NEDİR?

Kordosentez fetal kan örneğinin ultrasonografi eşliğinde göbek kordonundan alınması işlemidir. Kordosentez işlemi, 21-22. Gebelik haftasına erişmiş ileri gebeliklerde, amniyosentez işleminin uygulanmadığı ya da sonuç alınmadığı durumlarda, DNA analizi için fetal kan hücre gereksiniminde uygulanır. Yapılan bu işleme bağlı fetal kayıp oranı %2-3’tür.