KORYON VİLLUS ÖRNEKLEMESİ NEDİR?

Gebeliğin 10-12. haftalarında transservikal ya da transabdominal yolla koryon villuslardan biyopsi alınması işlemidir. İkinci trimestr amniyosentez işlemi ile karşılaştırıldığında, CVS’in en önemli avantajı sonuçların gebeliğin erken dönemlerinde elde edilmesi ve tercih edilmesi durumunda gebeliğin erkenden sonlandırılabilmesidir. CVS işlemine bağlı düşük riski, 7-12 gebelik haftasında beklenen % 2-5 riske ilave olarak %1 artmış bir risk taşır. Ancak olguların %2’sinde kromozomal mozaisizm gözlenebilir. Bu durumda, bebekte bir kromozom anomalisi olup olmadığının anlaşılması için amniyosentez yapılması önerilir.