PRENATAL TANI (DOĞUM ÖNCESİ TANI) NEDİR?

Prenatal tanı, fetusun kromozom yapısını belirlemek için uygulanan tanı yöntemidir. Pek çok genetik hastalık için prenatal tanı uygulaması yapılabilmektedir ve en sık uygulaması ileri anne yaşıdır. Amniyosentez, CVS (koryon villus örneklemesi) ve kordosentez invazif prenatal tanı yöntemleridir. Amniyosentez veya CVS ile prenatal tanı yapılmasında genel ilke, bebekte anomali riskinin en azından işleme bağlı düşük riskinden yüksek olmasıdır.