PRENATAL TANI METODLARI NELERDİR?

  1. İnvazif yöntemler: Amniyosentez, koryon villus örneklemesi, kordosentez, preimplantasyon genetik tanı.
  2. İnvazif olmayan testler: Anne serumunda alfa-fetoprotein, anne serum taraması, ultrasonografi, anne dolaşımında fetal hücrelerin ayrıştırılması.